Od 1 lipca 2018 r. Dynamics 365 Business Central jest dostępny w następujących krajach:

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Kanada
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Włochy
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Dostępna jest również wersja w1 (globalna), która zapewnia platformę, na podstawie której można zbudować wiele lokalnych funkcji.