Finanse

Zamknięcie finansowe i sprawozdawczość

– usprawnienie obsługi zarządzania należnościami i zobowiązaniami,

– automatycznie rozliczanie rachunku pozwalające zamknąć konto oraz szybko i dokładnie raportować dane finansowe,

Lepsze decyzje finansowe – kokpity Power BI

Business Central pozwala łączyć dane z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Dzięki temu menedżerowie mają kompleksowy wgląd w różnorodne procesy w firmie. Większość danych można wyświetlić w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanych kokpitów dostępnych dzięki usłudze Power BI.

Prognozowanie danych finansowych za pomocą Power BI

Business Central oferuje pełną integracje z programem Microsoft Excel. Możsesz tworzyć zaawansowane prognozy i raporty finansowe w wielu wymiarach za pomocą usługi Power BI.

Łańcuch dostaw

Poziomy zapasów

Możesz zoptymalizować poziomy zapasów za pomocą sztucznej inteligencji, aby przewidzieć, który towar należy uzupełnić.

Zachowaj odpowiednią ilość zapasów, automatycznie obliczając czas dostawy i aktualne stany magazynowe.

Zalecenia dotyczące współpracy z dostawcami

Możesz otrzymywać powiadomienia, kiedy korzystać z rabatów otrzymywanych od sprzedawców i jak unikać kar za zaległości.

Obsługa klienta

Zarządzanie szansami sprzedażowymi

Ustalaj priorytety w sprzedaży w oparciu o szanse na uzyskanie potencjalnego przychodu.
Możesz zwiększyć produktywność w codziennej pracy za pomocą programu Outlook. Możesz zarządzać zgłoszeniami serwisowymi i przetwarzać płatności z  bezpośrednio z poziomu Outlooka.

Lepsza obsługa

Lepszy i całościowy przegląd twoich zadań oraz Twoich pracowników (w tym także ich umiejętności). Wszystko po to aby efektywnie zarządzać zasobami przedsiębiorstwa.

Prognozowanie na poziomie operacyjnym

Użyj prognozowania, aby ulepszyć kluczowe procesy operacyjne.

 Możesz np. automatycznie generować plany produkcji i tworzyć zamówienia zakupu.

Lepsze zarządzanie magazynem

Holistyczny widok inwentarza. Dzięki Business Central możesz śledzić każdy ruch towarów w magazynie i nie tylko. W rezultacie można zoptymalizować wiele procesów, np. zdolność produkcyjną.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie budżetem

Aby zapewnić opłacalność projektu, można skorzystać z zaawansowanych kalkulacji kosztów pracy i raportowania. Skorzystaj z grafiku i obserwuj swoje postępy za pomocą profesjonalnych raportów.

Lepsze planowanie

Zarządzaj fakturowaniem klientów z uwzględnieniem planowanych kosztów.

Wydajność projektu
Możesz podejmować lepsze decyzje dzięki raportom generowanym w czasie rzeczywistym i licznym wskaźnikom dotyczącym wykorzystania zasobów.